Algemene Informatie

Historie

In 1988 zag de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) het levenslicht als Stichting Caribabad. Dit vanwege het feit dat het in 1988 geopende subtropisch zwemparadijs Caribabad toendertijd de enige accommodatie was onder het bewind van de stichting. In 1993 kwam daar verandering in met de realisatie van sporthal Oosterbliek aan het Wiardi Beckmannplein in Gorinchem Oost. Vanaf dat moment ging Stichting Caribabad door het leven als Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties.

In 1995 vond er wederom een uitbreiding plaats binnen de SGS. De al bestaande van Rappardhal in de Gorcumse Gildenwijk nabij het Piazza centrum werd toegevoegd aan de exploitatie van de SGS. De jongste uitbreiding van de stichting vond plaats in 2009. De nieuwgebouwde en rolstoelvriendelijke sporthal de Hoefslag in de Gorcumse Haarwijk werd toen geopend.

De uitbreiding van de sportaccommodaties waren essentieel om in te kunnen spelen op de vraag naar voldoende sportmogelijkheden in Gorinchem. Met de huidige vier sportaccommodaties vervult de SGS een belangrijke rol binnen de sport in Gorinchem en omstreken. Van basketbal tot aan waterpolo en van rolstoelhockey tot aan alle andere sporten die worden uitgeoefend in Gorinchem vinden plaats in één van onze accommodaties. Daarnaast maakt het onderwijs uit Gorinchem ook volop gebruik van onze accommodaties om de gymlessen te verzorgen en vinden er regelmatig evenementen plaats in één van de sporthallen of het zwembad.

Missie

De SGS biedt alle inwoners van Gorinchem de voorzieningen om binnen te sporten.

Visie

Iedere inwoner van Gorinchem sport in een duurzame en veilige accommodatie van de SGS.

Doelstelling

De sportaccommodaties budgetneutraal te laten gebruiken tegen sociaal aanvaardbare tarieven.

Organigram

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de onderstaande leden en heeft een controlerende rol ten aanzien van de directie.

Dhr. R.J.A. Visser
Dhr. S. Hol
Dhr. N.G. Mol 
Mw. E.M. van Veen
Dhr. C.C.W.M. Verbraak

Governance Code en Jaarverslag SGS

Wilt u inzicht in de Governance Code en/of het Jaarverslag? Vraag dit op via info@stgor.nl.

Stichting Gorinchemse Sportaccomodaties